Afasi vad är det?

Afasilinjen-manifestation,
kanske undrar ni? Vad är afasi?