afasi beror på

Afasi är en förvärvad språkstörning.

ofta orsakad av en stroke.

Afasi beror oftast

på stroke.

Den vanligaste orsaken till stroke är att det bildas en

blodpropp som täpper till bladcirkulationen i ett

område i hjärnan. Det kan också vara så att ett

blodkärl går sönder och det bildas en blödning i

hjärnan. Eftersom blodet förser hjärnan med syre

innebär blodproppen att det att hjärnan drabbas av

syrebrist.

Kända riskfaktorer.

högt blodtryck, förmaksflimmer, höga blodfetter, diabetes eller om du röker.

Afasi kan drabba i stort sett vem som helst.

Orsaker till stroke.

Ålder, ca 80 % med stroke är över 65 år. Genomsnittsåldern är 75 år.

Sverige: Var tjugonde minut insjuknar en människa i stroke. Under ett dygn har 72 människor drabbats

av stroke, varav 16 är under 65 år.

Många överlever en stroke i Sverige. Sveriges strokesjukvård är så bra att den faktiskt går på export.

Ökar bland yngre, fram förallt bland yngre kvinnor. Unga har sällan haft kontakt m ed sjukvården.

Uppmuntra även yngre människora att se över sin livsstil. Tänka på kost och motion.

ANDRA ORSAKER TILL AFASI ÄN STROKE.

Trauma mot hjärnan, som

t ex efter olycka eller fysiskt våld.

Demenssjukdom.

Hjärntumör.

Annan neurologisk sjukdom, som

t ex Parkinson, MS, ALS och

Huntington.

Syrebristskada, som

t ex efter hjärtinfarkt.

Infektionssjukdom.

tillfälliga tillstånd av afasi

vid migrän, TIA-attack.

VARA ETT STÖD FOR DEN SOM HAR AFASI OCH SOM

VILL PRATA.

Visa att du har tid att lyssna!

Sätt dig ner! Ha ögonkontakt. Gör en paus i dina andra göromål!

Prata en i taget.

VARA ETT STÖD FOR DEN SOM HAR AFASI OCH SOM

VILL PRATA.

Avbryt aldrig!

Låtsas inte som om du förstår om du inte gör det!

Ställ stödfrågor, t ex ja/nej-frågor!

VARA ETT STÖD FOR DEN SOM HAR AFASI OCH SOM

VILL UPPFATTA OCH FÖRSTA VAD SOM SÄGS.

Tala om en sak i taget!

Gör pauser!

Visa ordentligt när du byter samtalsämne.

Prata något starkare än vanligt!

Ha ögonkontakt!

Visa att du har tid att prata, förklara, samtala.

Tänk på att det ofta är svårt med egennamn och det kan vara bra att ha med

sig foton/bilder på viktiga personer.

VlSSTE DU ATT?

Vänster hjärnhalva styr höger kroppshalva.

Det är ofta svårare att skriva än att tala när man

har fått afasi.

Bara för att man inte kan tala betyder inte det

att man inte har något att säga.