vad är afasi

AFASI INNEBÄR:

en nedsatt förmåga att tala.

en nedsatt förmåga att uppfatta tal.

en nedsatt förmåga att läsa.

en nedsatt förmåga att skriva.

Afasin påverkar oftast alla språk som man kan, fast ibland på lite olika sätt.

Språket är nämligen inte något naturligt och medfött utan något man lärt.

sig genom livet.

Språket är fullt av symboler och regler. Afasi innebär att man får svårt att

tolka och använda symboler, såväl auditiva som visuella.

Afasi innebär också vissa svårigheter i den matematiska förmågan, dvs

benämna siffror och tal och uppfatta siffror och tal. Ibland finns det svårigheter

i att skriva siffror och tal. Det brukar vara lite enklare att se och förstå skrivna

siffror och tal, vilket innebär att enkla räkneuppgifter ofta fungerar väl.

VAD AFASI INTE ÄR:

Afasi är inte orsakad av en förlamning i munnen.

Afasi är inte minnesstörningar.

Afasi innebär inte att man har problem med logik, slutledningsförmåga eller

allmän förståelse.