Kreativa rummet

Kopp som JanEric i kreativa rummet.

Dom andra gjorde kopparna själv också.